« back to search results
Image 10 of 11
< Prev Next >
Horyuji XXXL.jpg
Horyuji - Chumon Gate, Gojunoto, Kairo, Kyozo, Ungyou and Agyoh Japan's oldest Nio, Yakushi Nyorai, Jikokuten, Nikko and Gakko Bosatsu, Kudari-ryu Descending Dragon, Nobori-ryu Ascending Dragon, Monk's Quarters, East Kairo, Rai-do, Yumedono Nara Japan