« back to search results
Image 11 of 14
< Prev Next >
Shitennoji Yakushi Nyorai 8950c LG.jpg
Yakushi Nyorai Healing Buddha, Kodo Lecture Hall, Shitennoji, Osaka, Japan