« back to search results
Image 11 of 28
< Prev Next >
Shitennoji Kondo Gojunoto 8979 VLG.jpg
Kondo Golden Hall, Gojunoto 5-story Pagoda, Shitennoji, Osaka, Japan