« back to search results
Image 35 of 40
< Prev Next >
Japanese Temples XXXL.jpg
Temples of Japan - Toji Kondo, Chion-in Sanmon, Tenryuji Kuri, Todaiji Daibutsuden, Kenchoji Butsuden and Hatto, Kenchoji Bonsho, Sanjusangendo, Shitennoji Kondo and Gojunoto, Horyuji Kondo and Gojunoto, Horyuji Chumon, Kiyomizudera Sanjunoto, Kyozo and Tamurado, Kiyomizudera Hondo, Hasedera Kannon-do, Nanzenji Sanmon, Ginkakuji Ginshadan, Kinkakuji