« back to search results
Image 8 of 14
< Prev Next >
Shitennoji Yakushi Nyorai 8950 VLG.jpg
Yakushi Nyorai Healing Buddha, Kodo Lecture Hall, Shitennoji, Osaka, Japan