« back to search results
Image 8 of 9
< Prev Next >
Shitennoji Yakushi Nyorai 8950 XL.jpg
Yakushi Nyorai Healing Buddha, Kodo Lecture Hall, Shitennoji, Osaka, Japan