« back to search results
Image 42 of 57
< Prev Next >
Shitennoji Kondo Gojunoto 8977 VLG.jpg
Kondo Golden Hall, Gojunoto 5-story Pagoda, Shitennoji, Osaka, Japan