Image 1 of 1
Kasuga Shrine Torii 9906 VLG.jpg
Torii Gate, Koma-inu Lion Dog, Ishidoro Stone Lanterns, Kasuga Taisha Grand Shrine, Nara, Japan