Image 1 of 1
Kasuga Shrine Lantern Forest 9899 VLG.jpg
Ishidoro Stone Lanterns, Kasugayama Primeval Forest, Kasuga Taisha Grand Shrine, Nara, Japan