Image 1 of 1
Nikko Tozai Kairo Pheasant Section 8574 VLG.jpg
Tozai Kairo Roofed Colonnade Exterior Oblique Nature Sculpture Panels Tanyu School Mitsuda-e Honsha Central Shrine Nikko Toshogu Shrine Nikko Japan