Image 1 of 1
Ginkakuji Hachiman Dai Bosatsu Hokora 9648 VLG.jpg
Hachiman Dai Bosatsu Hokora miniature shrine, Ginkakuji Jisho-ji, Kyoto, Japan