Image 1 of 1
Kenchoji Butsuden Jizo 1002 VLG.jpg
Jizo Bosatsu, Butsuden Buddha Hall, Kenchoji Zen Temple, Kamakura, Japan