Image 1 of 1
Ueno Toshogu Karamon 7524 VLG.jpg
Karamon Gate Detail, Haiden Oratory, Ueno Toshogu Shrine, Ueno Park, Tokyo, Japan