Image 1 of 1
Kasuga Shrine Kairo 9885 VLG.jpg
Kairo Roofed Colonnade, Ishidoro Stone Lanterns, Kasuga Taisha Grand Shrine, Nara, Japan