Image 1 of 1
Sankeien Rinshunkaku 7983 VLG.jpg
Rinshunkaku Iwade Palace 1649 Sukiya-zukuri Villa of Tokugawa Yorinobu Daimyo of Kishu Sankeien Gardens Yokohama Japan