Image 1 of 1
Kasuga Shrine Kairo Lanterns 9888 VLG.jpg
Tsuri-doro Hanging Lanterns, Kairo Roofed Colonnade, Kasuga Taisha Grand Shrine, Nara, Japan