Image 1 of 1
Nikko Okumiya Okusha Haiden 8745 VLG.jpg
Okumiya Original Haiden Oratory of Tokugawa Ieyasu Okusha Inner Shrine Nikko Toshogu Shrine Nikko Japan