Image 1 of 1
Taos Pueblo Adobe Houses and Kiva HS6605 VLG.jpg
Adobe Houses and Kiva, Northern Tiwa Indian, Taos Pueblo, Taos, New Mexico